เครื่องกรองนํ้าใช้ (พื้นที่อยู่นอกเมือง)

เครื่องกรองนํ้าใช้ (พื้นที่อยู่นอกเมือง)

พื้นที่อยู่นอกเมือง
น้ำกร่อย มีความกระด้างสูง และเป็นกรด-ด่างสูง ทำให้เกิดตะกรันกับสุขภัณฑ์ภายในบ้าน

3 ขั้นตอน และ 4 ขั้นตอน
FP-3PCR, FP-4PMCR

น้ำบาดาล
น้ำจากใต้พื้นดิน เป็นน้ำที่มีสนิมเหล็กเยอะ สภาพน้ำมีตะกอนปนเปื้อนและมีสารเคมีตกค้าง
เช่น สารตะกั่ว ทองแดง สนิมเหล็ก ฯลฯ และมีความกระด้างสูง ทำให้ผ้าขาวดูสกปรก

4 ขั้นตอน
FP-4PMCแก้ปัญหาเฉพาะจุด
แบบ 1 ขั้นตอน

FP-1PF

 


FP-1C

 


FP-1R

 


FP-1M

Powered by MakeWebEasy.com