FUJIKA CALL CENTER TEL : 02-743-2311

About Fujika

 

บริษัท โวลท์เทค เทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายและบริการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  อาทิเช่น  เครื่องทำน้ำอุ่น  เครื่องทำน้ำร้อน  เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำใช้ เป็นต้น ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าฟูจิก้า (FUJIKA) ด้วยสโลแกน Value for Modern Life 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหลายสถาบัน อาทิเช่น CE MARK จากกลุ่มประเทศยุโรป, ใบประกาศนียบัตร CB และ EMC, ได้รับตราสัญลักษณ์สินค้าไทย, ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กับ กฟผ. จึงสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าได้อย่างวางใจ

Cart