FUJIKA CALL CENTER TEL : 02-743-2311
น้ำประปา ปกติจะอยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐานแต่ด้วยระบบท่อส่งที่ไกลจากบ้านคุณ ไม่อาจแน่ใจว่าน้ำสะอาดเพียงพอหรือไม่ อาจมีสิ่งปนเปื้อนติดมา รวมถึงคลอรีนในระบบฆ่าเชื้อ
น้ำกร่อย มีความกระด้างสูงและเป็นกรด-ด่างสูง ทำให้เกิดตะกรันกับสุขภัณฑ์ภายในบ้าน

Cart